Nhiếp thọ trong chánh pháp

Bài pháp thoại Nhiếp thọ trong chánh pháp do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Viên Giác, Oklahoma

Nhiếp Thọ Trong Chánh Pháp 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Viên Giác, OKC, Jan.9, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận