Nhìn đời không chỉ bằng đôi mắt

Bài pháp thoại Nhìn đời không chỉ bằng đôi mắt do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiên Quang ngày 13/12/2015 (nhằm ngày 03/11/Ất Mùi).

Nhìn Đời Không Chỉ Bằng Đôi Mắt - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nhìn đời không chỉ bằng đôi mắt"

Bình luận