Những căn lành không bao giờ mất

Pháp thoại Những căn lành không bao giờ mất được Sư Cô Hương Nhũ giảng tại Tu viện Tường Vân – E4/6 Nguyễn Hữu Trí, TT. Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, ngày 22/07/2018.

Những Căn Lành Không Bao Giờ Mất - Sư Cô Hương Nhũ Mới Nhất 2018


Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận