Những hóa thân của Bồ Tát

Pháp thoại Những hóa thân của Bồ Tát được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Xá Lợi – 89B, Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, ngày 14/04/2019.
Những hóa thân của Bồ Tát

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Những hóa thân của Bồ Tát"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận