Những kiếp nạn trong cuộc đời Đức Phật

Pháp thoại Những kiếp nạn trong cuộc đời Đức Phật được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu trong khóa huân tu 71, ngày 22/12/2019

NHỮNG KIẾP NẠN TRONG CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT- TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Những kiếp nạn trong cuộc đời Đức Phật"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận