Năm tướng suy hao của Chư Thiên ở Cõi Trời

Khi con người sống mà có tu tạo phước đức, làm nhiều điều phước thiện, nếu phước đủ thì sau khi thân hoại mạng chung thì người đó có thể sẽ tái sinh về các cõi giới trời để sống. Trong bài này, tôi xin chia sẻ về năm tướng suy hao của Chư Thiên ở Cõi Trời

Xem thêm: Đời sau muốn sanh về cõi nào?

Năm tướng suy hao của Chư Thiên ở Cõi Trời

Trong Đạo Phật thì hay gọi cõi trời, còn các tôn giáo khác thì gọi là thiên đường.

Nhưng cõi trời thì danh từ nói chung chung, nhưng thực tế chi tiết thì khi chúng sinh tái sinh về đó thì có rất nhiều thứ lớp, cao thấp khác nhau chẳng đồng.

Nhưng chung qui đều không ngoài ba cõi là cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới.

Bài viết này tôi không phân tích sâu về các cõi trời mà chỉ nói về năm tướng suy ( hay ngũ tướng suy ) của các Chư Thiên Tử sống ở cõi trời.

Nhiều người không hiểu cứ nghĩ nôm na là khi sinh về cõi trời hay thiên đường thì sẽ sống mãi mãi, bất diệt.

Nhưng không phải vậy, vì còn bản ngã, còn cái ta nên có giới hạn tuổi thọ. Chỉ có điều là ở cõi trời cao thì thời gian rớt xuống cõi giới thấp sẽ lâu hơn, nếu Chư Thiên không tiếp tục tu mà chỉ lo hưởng thụ.

Khi những Chư Thiên không tu tiếp mà cứ lo hưởng phước, vui chơi ( Những Chư Thiên này thường là những nhà đại từ thiện như ta thấy trên thế giới, họ không biết đạo, nên không có tu. Nên khi sinh về cõi trời họ cũng theo nghiệp mà không tu ).

Khi hưởng hết phước cõi trời thì năm tướng suy hao sẽ hiện ra, như một sự báo trước sự sắp thoái đọa, rơi xuống các cõi giới thấp.

  1. Tướng một : Vòng hoa trang trí trên đầu bị héo úa, không còn tươi đẹp nữa.
  2. Tướng hai : Quần áo mỹ lệ đẹp đẽ của Chư Thiên bỗng nhiên bắt đầu bám bụi bẩn, dơ dần. Mà bình thường thì không bị bám, lúc nào cũng sạch sẽ, thơm, đẹp.
  3. Tướng ba : Hai nách bắt đầu tiết ra mùi hôi.
  4. Tướng tư : Cả cơ thể cũng tiết ra mùi hôi cơ thể.
    Như Quí Vị biết, cơ thể của Chư Thiên lúc nào cũng sạch sẽ, rất thơm. Nhưng khi gần hết phước, tướng quý thơm này không còn nữa.
  5. Tướng năm : Tâm bắt đầu động loạn dần, tự nhiên luôn khởi ý nghĩ hướng ngoại, thích quan sát các cõi giới khác, không thích an trú trong định nữa. Điều này là hoàn toàn trái ngược với thường ngày là Chư Thiên tâm thường sống trong định, vui thích an trú trong định.

Trên đây là năm tướng suy, báo hiệu Chư Thiên sắp hết phước trời, chuẩn bị tái sinh xuống các cõi giới thấp.

Khi mạng căn chấm dứt, nếu cái nghiệp ác của Chư Thiên đã làm trong quá khứ trổ ra lúc đó.

Mà là quả của địa ngục thì Chư Thiên sẽ tái sinh vào thọ khổ ở địa ngục . Nếu sinh về ngạ qủy thì làm chúng sinh cõi ngạ qủy. Nếu sinh về cõi súc sinh thì làm thú vật. Nếu sinh về cõi người thì tái sinh làm người,…v…v…

Do vậy một khi còn kẹt trong tam giới là còn khổ, chỉ khi nào tu chứng được vô ngã, ra khỏi tam giới thì mới hết khổ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Cư sĩ Nhuận Hòa

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận