Những mùa an cư của Đức Phật

Bài pháp thoại Những mùa an cư của Đức Phật đựợc Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu ngày 19-06-2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận