Những nghịch lý thời hiện đại

Pháp thoại Những nghịch lý thời hiện đại do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 16-09-2020

Những Nghịch Lý Thời Hiện Đại - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2020

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Những nghịch lý thời hiện đại"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận