Những tính cách tạo âm đức

Pháp thoại Những tính cách tạo âm đức được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Thiền Tịnh Đạo Tràng – California, Hoa Kỳ, ngày 05/07/2019

Những Tính Cách Tạo Âm Đức - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Những tính cách tạo âm đức"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận