Nỗi cô đơn và cách hóa giải

Video bài giảng Nỗi cô đơn và cách hóa giải được thầy Thích Thiện Tuệ chia sẻ tại chùa Giác Ngộ, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2-7-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận