Nước chung một dòng

Bài pháp thoại Nước chung một dòng do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân chuyến hoằng pháp tại Mỹ và Canada năm 2014. Nếu hiểu theo nghĩa đen nước chung một dòng ví như sông đổ ra biển, biển lại chảy về sông. Còn theo nghĩa khác mỗi người chúng ta đều cùng chung một dòng máu nên có sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, không phân chia giai cấp như lời Đức Phật đã dạy.

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận