Oan trái từ nơi mình

Pháp thoại Oan trái từ nơi mình do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 115 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 04-10-2020

Oan Trái Từ Nơi Mình (KT115) - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Oan trái từ nơi mình"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận