Phân biệt người chánh người tà

Bài pháp thoại Phân biệt người chánh người tà được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa liên Sơn, DakLak, ngày 16/06/2016 (10/05 Bính Thân)

539. Phân Biệt Người Chánh Người Tà ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận