Pháp Hạnh Của Phật

Bài pháp thoại Pháp Hạnh Của Phật do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Lâm Tỳ Ni, Hoa Kỳ trong khóa tu Xuất gia gieo duyên năm 2015

Pháp Hạnh Của Phật - Thầy Thích Pháp Hòa ( June 18 , 2015 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận