Pháp học và pháp hành

Video bài pháp thoại Pháp học và pháp hành được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Úc Châu) ngày 26/03/2017, trong chuyến hoằng pháp tại Úc.

Pháp Học Và Pháp Hành - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận