Pháp là gì?

Pháp thoại chủ đề: Pháp là gì? được Thầy Thích Thiện Xuân giảng cho các Phật tử khiếm thị tại Chùa Kim Quang, 09/2016

Chủ đề: Pháp - Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại Chùa Kim Quang

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận