Phật dạy báo hiếu

Bài pháp thoại Phật dạy báo hiếu do thầy Thích Pháp Hòa giảng trong Đại Lễ Vu Lan 2017 tại chùa Hải Đức, Regina, Canada, ngày 17/09/2017

Phật Dạy Báo Hiếu - Thầy Thích Pháp Hòa (mới 17.09.2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận