Phật ở trong tâm

Pháp thoại Phật ở trong tâm được Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Phước Thiện (Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh) ngày 20-03-2021

Phật Ở Trong Tâm - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2021

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Phật ở trong tâm"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận