Đại bi tâm

Từ đại bi trong đạo Phật đã quá quen thuộc, từ bi là một đức tính vô cùng quan trọng trong Phật giáo, không…
Đổi đời

Tất cả chúng ta khi gặp một sự khó khăn thiếu thốn nào đó, thì chúng ta luôn ước mơ cho mình một cuốc…
Kinh Di Giáo 19

Bài pháp thoại Kinh Di Giáo 19 (phần cuối) được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Trường Hạ Tại Chổ, Tu Viện Tường…