Bình an trong nghịch cảnh

Bài pháp thoại Bình an trong nghịch cảnh do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại trung tâm thương mại Sapa (Tiệp Khắc) ngày 20/11/2015 (09/10/Ất Mùi) Bình an trong nghịch cảnh 3.13/5 (62.50%) 8 votes
Để Hiểu Đạo Phật

Bài thuyết pháp Để Hiểu Đạo Phật do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Đức Quốc ngày 24/10/2015 (ngày 12 tháng 09 năm Ất Mùi) Để Hiểu Đạo Phật 4.40/5 (88.00%) 5 votes
Đạo Phật Tín Ngưỡng

Bài thuyết pháp Đạo Phật Tín Ngưỡng do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Tư Gia Khánh Đạt (Tiệp Khắc) ngày 19/11/2015 (08/10/Ất Mùi) Đạo Phật Tín Ngưỡng 3.29/5 (65.71%) 7 votes
Ai chưa từng lỗi lầm

Bài pháp thoại Ai chưa từng lỗi lầm do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Tư Gia Minh Lộc (Đức Quốc) ngày 14/11/2015 (03/10/Ất Mùi) Ai chưa từng lỗi lầm 3.50/5 (70.00%) 12 votes
Trung đạo nhận thức và tu tập

Bài pháp thoại Trung đạo nhận thức và tu tập của đại đức Thích Phước Tiến được giảng tại Tu Viện Tường Vân nhân khóa tu Một Ngày An Lạc lần 61, ngày 03/01/2016 (24/11/Ất Mùi) Trung đạo nhận thức…
Đối trị tâm bệnh

Bài pháp thoại Đối trị tâm bệnh do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Phổ Hiền Tự (Pháp Quốc) ngày 11/11/2015 (30/09/Ất Mùi). Tâm bệnh là 1 điều khủng khiếp với chúng sanh trên thế giới…
Chánh tinh tấn

Bài pháp thoại Chánh tinh tấn do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Phổ Hiền Tự (Pháp quốc) ngày 11/11/2015 (Ngày 30/09 năm Ất Mùi) Chánh tinh tấn 3.67/5 (73.33%) 3 votes
Ở hiền gặp lành hay dữ

Dường như người Việt Nam Nào cũng biết đến câu nói này, nhưng cũng có người thừa nhận, có người lại không đồng tình. Thật ra câu nói này nêu lên học thuyết nhân quả về đạo phật. Đại Đức…
Tấm vải che tử thi không có túi

Bài pháp thoại Tấm vải che tử thi không có túi do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Na Uy ngày 17/10/2015 (05/09/Ất Mùi). Con người trần trụi để sinh ra thì cũng một mình cô…
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai

Bài pháp thoại Nỗi lòng biết tỏ cùng ai do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Bỉ Quốc) ngày 08/11/2015 (27/09/Ất Mùi) Nỗi lòng biết tỏ cùng ai 3.75/5 (75.00%) 16 votes
Xét kỹ hậu quả trước khi làm

Bài pháp thoại Xét kỹ hậu quả trước khi làm do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Tiệp Khắc) ngày 23/10/2015 (11/09/Ất Mùi). Hạnh phúc và an vui không phải do trời ban,…
Tu trong luân hồi

Bài pháp thoại Tu trong luân hồi được thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa An Lạc (Tiệp Khắc) ngày 22/10/2015 (10/09 Ất Mùi). Thông thường khi chúng ta đến với đạo Phật hay nghe nào là Niết Bàn, Cực…