Thử thách

Bài pháp thoại Thử thách được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại chùa Linh Phước (Thủ Đức HCM) ngày 08/05/2016 (02/04/Bính Thân)