Phật pháp vấn đáp 36

Bài giảng Phật pháp vấn đáp 36 do đại đức Thích Phước Tiến giải đáp thắc mắc trong quá trình tu tập cho các Phật tử tại tư gia Phật tử Phước Huệ (Sysney, Australia), ngày 09/04/2017 (13/03/Đinh Dậu)

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 36 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận