Phật Pháp vấn đáp 37

Bài pháp thoại Phật Pháp vấn đáp 37 được đại đức Thích Phước Tiến giải đáp cho các Phật tử tại chùa Phổ Chiếu (Perth, Australia), ngày 09/04/2017 (13/03/Đinh Dậu)

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận