Phật pháp vấn đáp kỳ 27

Phật pháp vấn đáp kỳ 27 do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Những câu trả lời nhằm giải đáp những thắc mắc trong vấn đề tu học của Phật tử tại hải ngoại trong lần hoằng pháp tại Mỹ và Canada năm 2014.

phatphapungdung.com

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận