Phật pháp vấn đáp kỳ 29

Bài pháp thoại Phật pháp vấn đáp kỳ 29 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Linh Thứu (Đức Quốc) ngày 09/10/2015 (27/08/Ất Mùi)

Phật Pháp Vấn Đáp 29 - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận