Phật pháp vấn đáp kỳ 31

Bài thuyết pháp Phật pháp vấn đáp kỳ 31 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Thụy Điển ngày 18/10/2015 (06/09/Ất Mùi)

Phật Pháp Vấn Đáp 31 - Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận