Phật Pháp vấn đáp kỳ 39

Bài pháp thoại Phật Pháp vấn đáp kỳ 39 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Từ Thuyền, thành phố Toronto, Canada, ngày 30-09-2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 39 - Đại Đức Thích Phước Tiến tại Canada 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận