Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 40

Buổi chia sẻ Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 40 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hindu Temple (Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ), ngày 17-10-2017.

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 40 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận