Phật sẽ chứng cho ai

Pháp thoại Phật sẽ chứng cho ai được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Tập Phúc, Thôn yên Vĩnh, Xã kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, ngày 08/04/2018.

DẤU HIỆU Của Một Người ĐƯỢC PHẬT Che Chở Hộ Trì (hay quá)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận