Chuyển tới nội dung

Phước đức

Phương pháp tạo phước 5

Phương pháp tạo phước

Bài giảng Phương pháp tạo phước được Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại Chùa Chánh Giá, Melbourne, Úc Châu, ngày 21/09/13 https://www.youtube.com/watch?v=W5MvTSXgkRs

DMCA.com Protection Status Managed by blogketoan.com