Phước họa đời người

“Bởi lẽ, nghiệp do chính mình tạo ra trở lại dẫn mình đi tái sinh và chi phối đời sống của mình, do vậy, họa hay phước đều nằm trong lòng bàn tay của chính chúng ta.” đó là điều mỗi hành giả cần khắc kỷ để xây dựng phước báo từ công đức tu tập của bản thân.

Mời quý vị nghe bài Pháp thoại Phước họa đời người do TT. Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Quận 3, Tp. HCM (ngày 13/8/2015)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận