Phương pháp đoạn trừ phiền não

Video pháp thoại Phương pháp đoạn trừ phiền não được Thượng Toạ Thích Viên Trí thuyết giảng tại Chùa Hoằng Pháp trong Khoá Tu Phật Thất lần 41

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận