Phương pháp hành trì

Pháp thoại Phương pháp hành trì, thay đổi cuộc đời khi biết tu đúng cách được giảng bởi Thầy Thích Trí Huệ tại chùa Giác Lâm, Hoa Kỳ

Phương Pháp Hành Trì (thay đổi cuộc đời khi biết tu đúng cách!) - Thầy Thích Trí Huệ giảng tại Mỹ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Phương pháp hành trì"

Bình luận