Phương pháp hoá giải oan gia trái chủ

Bài pháp thoại phương pháp hoá giải oan gia trái chủ được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Sắc Tứ Mình Thiện, tỉnh Khánh Hoà.

614. Phương Pháp Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ (Rất Hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận