Phương pháp nhìn

Bài pháp thoại chủ đề Phương pháp nhìn được đại đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Đạo Tràng Trúc Lâm, Đài Loan 03/2017

Phương Pháp Nhìn - Thầy Thích Thiện Xuân 2017 (Taiwan)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận