Quả báo ăn cháo gãy răng

Bài pháp thoại Quả báo ăn cháo gãy răng được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phổ Hiền, Bảo Lộc, Lâm Đồng, ngày 25/12/2016 (27/11 Bính Thân)

604. Quả Báo Ăn Cháo Gãy Răng (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận