Quả báo của việc gây xung đột

Pháp thoại Quả báo của việc gây xung đột được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Trung tâm VHTT Tp. Vũng Tàu, ngày 18/05/2019.
Quả báo của việc gây xung đột

QUẢ BÁO CỦA VIỆC GÂY XUNG ĐỘT - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Quả báo của việc gây xung đột"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận