Quả báo trong kiếp người

Bài pháp thoại Quả báo trong kiếp người được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Bửu Liên, Ninh Kiều, Cần Thơ.

615. Quả Báo Trong Kiếp Người (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận