Quá khứ mê lầm

Bài pháp thoại Quá khứ mê lầm được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Khóa Tu Niệm Phật lần thứ 87 Chùa Hội Đức – Đ Phạm Hùng, P Trường An, Tp Vĩnh Long, ngày 01/01/2017

Quá Khứ Mê Lầm – Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận