Quay đầu là bờ

Pháp thoại Quay đầu là bờ được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hội Đồng Hương Việt Nam, Vân Lâm – Đài Loan, ngày 05-04-2018 (20-02-Mậu Tuất).

Quay Đầu Là Bờ - Thầy Thích Phước Tiến 2018 tại Đài Loan

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận