Ruộng phước nhiệm mầu

Bài pháp thoại Ruộng phước nhiệm mầu (2 phần) do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên ngày/ 04/08/2015.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận