Ruộng phước nhiệm mầu

Bài pháp thoại Ruộng phước nhiệm mầu (2 phần) do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Tây Thiên ngày/ 04/08/2015.

Ruộng Phước Nhiệm Mầu 1 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Aug 04 , 2015 )

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận