Chuyển tới nội dung

Sân hận

Sân hận là một dạng tâm lý tiêu cực tồn tại tiềm ẩn trong mỗi con người, thường sinh khởi, bộc phát mỗi khi gặp điều kiện nhân duyên thích hợp.

DMCA.com Protection Status Managed by vietnamvisits.com