Sân khấu cuộc đời

Pháp thoại Sân khấu cuộc đời được Thầy Thích Phước Tiến Thuyết giảng tại Đạo Tràng Hoa Hương, Chương Hóa – Đài Loan, ngày 04-03-2019
Sân khấu cuộc đời

Sân Khấu Cuộc Đời - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Sân khấu cuộc đời"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận