Sống đúng theo hoàn cảnh

Pháp thoại Sống đúng theo hoàn cảnh (vấn đáp) được Thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho cách Phật tử tại gia
Sống đúng theo hoàn cảnh

Sống Đúng Theo Hoàn Cảnh - Thầy Thích Pháp Hòa vấn đáp

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Sống đúng theo hoàn cảnh"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận