Sống ở trên đời khi nào mới hết khổ?

Bài giảng Phật pháp vấn đáp: Sống ở trên đời khi nào mới hết khổ? do thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng cho các Phật tử tại gia 2020

VẤN ĐÁP 293: Sống ở trên đời khi nào mới hết khổ? (ĐĐ Thích Thiện Tuệ Thuyết Giảng Hay)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Sống ở trên đời khi nào mới hết khổ?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận