Sống sau chớ để người ta phiền lòng

Bài pháp thoại Sống sau chớ để người ta phiền lòng được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05-08-2016 (07-07 Bính Thân)

521. Sống Sao Chớ Để Người Ta Phiền Lòng (rất hay) ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận