Sống thế nào đây

Pháp thoại: Sống thế nào đây được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Quan Âm Tu Viện – 384 Trường Sa, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Sống Thế Nào Đây || Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Sống thế nào đây"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận