Sự mầu nhiệm có từ đâu?

Pháp thoại Sự mầu nhiệm có từ đâu? được Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng trong Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 113 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14-06-2020

Sự Mầu Nhiệm Có Từ Đâu? (KT113) - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2020

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Sự mầu nhiệm có từ đâu?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận