Ta là ai

Bài pháp thoại Ta là ai được Thầy Thích Phước Tiến giảng ngày 01-09-2019 trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 107 tại Tu Viện Tường Vân.

Ta Là Ai (KT107) - Thầy Thích Phước Tiến 2019

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ta là ai"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận