Tác phẩm cuộc đời

Bài pháp thoại Tác phẩm cuộc đời được Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Prince Rupert (Canada) ngày 24-10-2019

Tác Phẩm Cuộc Đời - Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Canada 2019

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tác phẩm cuộc đời"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận