Tài sản không bao giờ mất

Bài pháp thoại Tài sản không bao giờ mất do hòa thượng Thích Thanh Từ thuyết giảng tại chùa Lưỡng Xuyên, Trà Vinh. Tất cả chúng ta ai cũng có tâm nguyện tốt lành, muốn làm sao hiện tại đời mình được an vui tốt đẹp, vị lai lại càng tốt đẹp hơn. Không ai dại gì chỉ nghĩ tới hiện tại mà quên đi vị lai. Do đó bài pháp hôm nay mang đề tài: Một thứ tài sản không bao giờ mất. Ai muốn giàu, muốn sung túc thì hãy ráng nhớ giữ gìn tài sản này.
Tài sản không bao giờ mất

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận