Tại sao bạn cười trên nỗi đau người khác

Pháp thoại Tại sao bạn cười trên nỗi đau người khác do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 14-11-2020

Tại sao bạn cười trên nỗi đau người khác? - Thầy Thích Phước Tiến giảng

 

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tại sao bạn cười trên nỗi đau người khác"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận